The 25th Hong Kong School Chinese & English Penmanship Competition In-school English Penmanship Competition (Primary School) (English)

Date: 27/01/2021

Junior Group:

Champion: 2E Tong Pok Yiu

1st Runner-up: 1E Zou Pui Tung

2nd Runner-up: 2E Wong Tsz Ching

 

Intermediate Group:

Champion: 3A Wong Ching Hin

1st Runner-up: 3A Lou Qixuan

2nd Runner-up: 4A Yeung Chung Hin

 

Senior Group:

Champion: 6A Chen Tsz Ching

1st Runner-up: 5A Chen Xinhui

2nd Runner-up: 6B Ho Wai Ching

Top